۰۸:۳۸ ، ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ، چهارشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند