۱۶:۴۴ ، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ، دوشنبه

این مجموعه را متعلق به خود بدانید و ما را در راه تربیت جوانان خداجو هدایت و کمک نمایید تشکر

اطلاعات تماس :

تلفن : 36734667 - 031

نمابر : 36734668 - 031

ایمیل : info@isfissf.ir

آدرس: اصفهان خیابان هزار جریب کوی امام جعفر صادق (ع)

بوستان هشتم شرقی پایگاه قهرمانی سالن تیراندازی شهید زرین