۲۳:۳۰ ، ۲۰ تير ۱۳۹۹ ، جمعه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند