۰۸:۲۸ ، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ، سه شنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

لیگ تیراندازی استان اصفهان به ایستگاه پایانی رسید
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
0 نظر
724 بازدید

 

هفته ی پایانی لیگ تیراندازی استان اصفهان بامعرفی برترین ها به پایان رسید
پنجشنبه  25بهمن 97
جمعه     26 بهمن 97
به گزارش روابط عمومی هیأت تیراندازی استان اصفهان ،
هفته ی هفتم لیگ آقایان و هفته ی هشتم و نهم لیگ بانوان استان اصفهان با حضور ۸ تیم روز های پنج شنبه و جمعه مورخ 25 و 97/11/26 در محل سالن تیراندازی شهید زرین برگزار و پرونده ی لیگ داخلی این استان بسته شد.

در هفته ی هفتم لیگ آقایان در رشته ی تپانچه ی بادی، تیم های شهرستان شاهین شهر، شهرستان اصفهان و باشگاه مقاومت در برابر تیم های شهرستان لنجان، باشگاه شهید زرین و شهرستان شهرضا  به برتری رسیدند.
در رشته ی تفنگ بادی نیز تیم های شهرستان شاهین شهر، باشگاه شهید زرین و باشگاه مقاومت از سد تیم های شهرستان لنجان، شهرستان اصفهان و شهرستان شهرضا  گذشتند.

لازم به ذکر است تیم شهرستان نجف آباد در استراحت به سر می برد.
نفرات برتر رشته ها به شرح زیر می باشد:

تفنگ بادی آقایان:
علی رضایی از تیم باشگاه شهید زرین
کیوان نفیسی از تیم باشگاه شهید زرین
امیر دودانگه از تیم باشگاه شهید زرین

تپانچه بادی آقایان:
غلامحسین دشتی زاده از تیم باشگاه مقاومت
ناصر کاظمی از تیم باشگاه مقاومت
علی رفیعی از تیم شهرستان شاهین شهر

****

در هفته ی  هشتم لیگ بانوان در رشته ی تپانچه ی بادی، تیم های باشگاه شهید زرین 1، شهرستان نجف آباد، شهرستان لنجان و باشگاه مقاومت در برابر تیم های شهرستان اصفهان، باشگاه سیمرغ هوانیروز، شهرستان شاهین شهر و شهرستان شهرضا به برتری رسیدند.
در رشته ی تفنگ بادی نیز تیم های باشگاه شهید زرین 1، سیمرغ هوانیروز، شهرستان شاهین شهر و شهرستان شهرضا از سد تیم های شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد، شهرستان لنجان و باشگاه مقاومت گذشتند.

لازم به ذکر است تیم شهید زرین 2 در استراحت به سر می برد.
نفرات برتر رشته ها به شرح زیر می باشد:

تپانچه بادی بانوان:
مژگان عبدالهی از تیم شهرستان لنجان
فاطمه رضایت از تیم شهرستان شهرضا
مینا خبازیان از تیم باشگاه شهید زرین 1

تفنگ بادی بانوان:
مائده مظاهری از تیم شهرستان شهرضا
نسرین فتاحی از تیم باشگاه شهید زرین 1
فاطمه امینی از تیم باشگاه شهید زرین
1

****

در هفته ی  نهم لیگ بانوان در رشته ی تپانچه ی بادی، تیم های  باشگاه شهید زرین 2، باشگاه شهید زرین 1، شهرستان شهرضا  و باشگاه مقاومت در برابر تیم های شهرستان نجف آباد، شهرستان شاهین شهر، باشگاه سیمرغ هوانیروز و  شهرستان لنجان به برتری رسیدند.
در رشته ی تفنگ بادی نیز تیم های باشگاه شهید زرین 1، باشگاه شهید زرین 2،شهرستان شهرضا و باشگاه مقاومت از سد تیم های شهرستان شاهین شهر، شهرستان نجف آباد، باشگاه سیمرغ هوانیروز و شهرستان لنجان گذشتند.

لازم به ذکر است تیم شهرستان اصفهان در استراحت به سر می برد.
نفرات برتر رشته ها به شرح زیر می باشد:

تپانچه بادی بانوان:
الهام باقریان از تیم باشگاه شهید زرین 1
مینا خبازیان از تیم باشگاه شهید زرین 1
مینا معصومی از تیم باشگاه شهید زرین 2

تفنگ بادی بانوان:
الهام نصیری از تیم باشگاه شهید زرین 2
نسرین فتاحی از تیم باشگاه شهید زرین 1
مائده مظاهری از تیم شهرستان شهرضا

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر