۱۴:۴۴ ، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ، دوشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

دبیر هیات تیراندازی استان اصفهان
علی زارعی

 

مدراک رشته تیراندازی : مربیگری D بین المللی اهداف پروازی  ، مربیگری درجه سه اهداف ثابت , داوری درجه دو اهداف ثابت

 

 تلفن : 09131131014