۱۵:۲۲ ، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ، دوشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

نایب رئیس بانوان هیات تیراندازی استان اصفهان
خانم فاطمه دادخواه تهرانی

دارای مدرک مربیگری و داوری درجه یک تیراندازی از فدراسیون جمهوری اسلامی ایران

مسئول توسعه ورزش عمومی تیراندازی فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

مراسم تجلیل از ورزشکار المپیکی اصفهان در رشته تیراندازی سرکار خانم گلنوش سبقت الهی