۲۲:۱۹ ، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ، چهارشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

جلسه تجلیل از ورزشکاران بهمن ماه 91
فیلمی از جلسه تجلیل از ورزشکاران هیات تیراندازی استان اصفهان بهمن ماه 1391