۱۴:۲۰ ، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ، چهارشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

جلسه تجلیل از ورزشکاران
کلیپ جلسه تجلیل از ورزشکاران تیراندازی استان اصفهان بهمن ماه 1391