۰۹:۳۵ ، ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ ، یکشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

ثبت نام هیات
ثبت نام در هیات استان اصفهان