۱۰:۰۴ ، ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ ، یکشنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

ثبت نام در کارگاه های آموزشی
ثبت نام در کارگاه ها و دوره های آموزشی هیات تیراندازی استان اصفهان