۰۹:۱۹ ، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ، سه شنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

ه مناسبت هفته تربیت بدنی برگزارشد
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸
0 نظر
731 بازدید

 

دراین مرحله ازمسابقه آزاد استانی که سومین وآخرین مرحله ازمسابقات آزاد استانی هیات تیراندازی استان اصفهان بود 72نفراز تیراندازان استان دردورشته تفنگ وتپانچه بادی درروز جمعه سوم آبان ماه 98درمحل سالن تیراندازی شهید زرین بایکدیگربه رقابت پرداختند ودرپایان دررشته تفنگ بادی آقایان مهدی مهدیان ،علی رضایی وسعید زارعی مقام اول تاسوم راازآن خودکردند ودرتپانچه آقایان ،علی کشانی،محمدمهشیدویونس کریمی به ترتیب درجایگاه اول تاسوم ایستادند،دررشته تفنگ بادی بانوان فاطمه قضاوی،نیلوفرمهربانی ومحدثه غفاری عناوین نخست راکسب کردند ودررشته تپانچه بانوان شیداانتشاری،مهسا نیک نفس مژگان عبداللهی به برتری دست یافتند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر