۰۹:۴۱ ، ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ، سه شنبه

سخن این ماه ( شهید خرازی ) دی ماه همیشه به نام توست چون مردی را با تو رقم زده اند

به مناسبت دهه فجر رقم خورد
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
0 نظر
458 بازدید

[

 

به گزارش روابط عمومی هیأت تیراندازی استان اصفهان ،این دوره ازمسابقات که جهت انتخاب دانشجویان  برای شرکت درمسابقات قهرمانی کشور به مناسبت گرامیداشت دهه فحر درسالن تیراندازی شهیدزرین اصفهان دردورشته تفنگ وتپانچه بادی برگزارشد،دربخش تیمی تفنگ بادی  تیم دانشگاه اصفهان اول وتیم های دانشگاه کاشان ودانشگاه صنعتی  مقام دوم وسوم راکسب کردندودربخش تیمی تپانچه بادی تیم های دانشگاه صنعتی ،دانشگاه اصفهان ودانشگاه کاشان به ترتیب اول تاسوم شدند.همچنین دربخش انفرادی رشته تفنگ بادی محمدرضا سامع مقام اول وپویاحقیقت جووپوریا حقیقت جو مقام دوم وسوم راکسب کردند ،دربخش انفرادی تپانچه بادی حسین چنانی ،محمدرزم آبادی ومسعود نوروزی به ترتیب جایگاه اول تاسوم راازآن خودکردند
درپایان به تیم ها ونفرات برترحکم قهرمانی اهداشد

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر